phone(+84) 945 211 216
emailceo@vholdings.com.vn

Cửa cuốn chống cháy ei

Cửa cuốn chống cháy là dòng sản phẩm thiết yếu cho mọi công trình, giúp ngăn cháy lan, ngăn khói, cách nhiệt, góp phần kiểm soát đám cháy và hạn chế các thiệt hại về người và của. Sau các điều chỉnh trong Quy Chuẩn 06 2020, cửa cuốn chống cháy hiện cần cả tính năng chống cháy (E) và cách nhiệt (I). Hiện có 2 dòng cửa cuốn chống cháy chính là : Mành cuốn ngăn cháy cách nhiệt và Cửa cuốn thép chống cháy

Đối tác của VHOLDINGS