(+84) 945 211 216
Ngôn ngữ:

Hàng rào lưới thép


Thép lưới mạ kẽm nhúng nóng dày 4/6 mm

Thiết kệ dạng module, cột trái đào, bắt lưới dễ dàng

Thi công dễ dàng, hoàn toàn không cần hàn lưới thép

Có khả năng chống ăn mòn cao, phù hợp với môi trường khu công nghiệp, gần biển.

 

Liên hệ

Mô tả

Thép lưới mạ kẽm nhúng nóng dày 4/6 mm

Thiết kệ dạng module, cột trái đào, bắt lưới dễ dàng

Thi công dễ dàng, hoàn toàn không cần hàn lưới thép

Có khả năng chống ăn mòn cao, phù hợp với môi trường khu công nghiệp, gần biển.