(+84) 945 211 216
Ngôn ngữ:

Bệnh viện, trung tâm y tế

Với các dòng cửa thép cửa cuốn, cửa trượt, cửa gỗ, Vholdings tự hào khi góp phần dựng xây nên những bệnh viện hàng đầu cả nước.